BISERICA IANCU VECHI-MĂTĂSARI

240 de ani de slujire lui Dumnezeu şi oamenilor

Numele zonei şi al bisericii provine de la Iancu căpitan de cazaci, menţionat în aceste părţi ale oraşului în anul 1752.
BISERICA VECHE a fost construită între anii 1774-1775 de Dumitru Gheorghe Măcelaru, soţia sa Ghiţa (Gherghina) şi preotul Ivan de la biserica Silvestru pe terenul dăruit de căpitanul Nicolae Petre în zilele domnitorului Alexandru Ipsilanti (1774-1782) şi ale mitropolitului Grigore al II-lea. În anul 1836, biserica a fost reparată de Pascu Ulieru, iar în anul 1852 a fost învelită şi zugrăvită de Mişu Dragu. Cu acel prilej, a fost montată o catapeteasmă. În anul 1875, biserica a fost renovată și s-au construit două turle.
În anul 1881 a fost pictată în stil renascentist de pictorul Gheorghe Ioanid, elev al lui Gh. Tătărăscu. Pictura a fost restaurată în anul 1895 de către autor, apoi în anul 1919 de pictorul I. Simionescu, iar între anii 1948-1951 de pictorul Gh. Teodorescu-Romanaţi.
Biserica, înconjurată de o grădină cuprinsă între patru străzi, se încadra armonios în zona formată din case specifice începutului de secol XX. Cutremurele din anii 1977, 1986 şi 1990 au afectat structura de rezistenţă a lăcaşului de cult, astfel încât a fost imperios necesară consolidarea structurii de rezistenţă. În ziua de 4 aprilie 2000, din cauza unei erori de execuţie a lucrărilor de consolidare a fundaţiei, biserica a fost deteriorată iremediabil.
Fundaţia din zidărie s-a deplasat spre exterior şi a distrus aproape în întregime peretele de sud, bolta de acoperiş a pronaosului s-a prăbuşit, turla de lemn de deasupra cafasului s-a rupt, iar balconul de lemn a fost smuls din pereţii în care era ancorat. În urma expertizei tehnice realizată de către reputatul specialist inginer Anatolie Cazacliu, s-a ajuns la concluzia că biserica nu mai poate fi salvată, ci trebuie demolată şi construită una nouă.
BISERICA NOUĂ a parohiei Iancu Vechi-Mătăsari a fost construită între anii 2004-2008, iar în anul 2009 a fost dat în folosinţă demisolul bisericii. Între anii 2010-2015 au fost realizate lucrări de finisaj și de pregătire a noii biserici pentru pictarea în tehnică frescă, lucrare începută în toamna anului 2016.
În anul 2017, au fost realizate cele trei icoane în mozaic montate pe fațada principală a bisericii reprezentând Adormirea Maicii Domnului (hramul istoric – 15 august), pe Sfinții Mari Mucenici Eustație, Teopista, Agapie și Teopist (al doilea hram – 20 septembrie) și pe Sfântul Ierarh Nicolae, ocrotitorul unuia dintre ctitori.
Noul locaș de cult are un volum simplu şi echilibrat, cu planul în formă de cruce (lungimea de 28,45 m, lăţimea de 10,20 m, înălţimea de 14 m şi 23,5 m la turla principală). Biserica este formată din pridvor deschis, pronaos, naos  și Sfântul Altar. Deasupra naosului se înalţă turla poligonală a Pantocratorului, iar peste cafas sunt două turnuri în plan pătrat.
Sistemul constructiv (structura de rezistenţă) se compune din stâlpi, grinzi şi bolţi (planşee) din beton armat pe un radier general din acelaşi material. Zidăria de închidere (portantă) este din cărămidă. Spaţiul liturgic este acoperit de o boltă longitudinală în leagăn descărcată pe stâlpi şi o suită de arce dispuse de-a lungul pereţilor, iar semicalotele care acoperă absidele naosului şi Sfântul Altar se racordează la aceasta.
Intrarea în biserică se face printr-un pridvor boltit, delimitat de trei arcade frontale şi câte una laterală.Ramele ferestrelor înguste şi înalte se termină cu mici arce în semicerc. Faţadele sunt finisate cu tencuieli în praf de piatră şi în similipiatră, la soclu.
Biserica are demisol pe toată suprafaţa construcţiei unde se desfășoară multiple activităţi educaţionale, sociale, culturale, conferințe etc. Accesul la demisol se face prin două scări exterioare şi una interioară.
În biserica Iancu Vechi-Mătăsari se păstrează ca un odor de mare preț părticele din cinstitele moaște ale Sfinților Mari Mucenici Eustație, Teopista, soția sa și ale fiilor lor, Agapie și Teopist, ocrotitorii familiei. Părticele din moaștele acestei familii martirizate pentru credința în Hristos la Roma în secolul al II-lea au fost aduse de la Baia, prima cetate de scaun a Moldovei, în anul 1840 şi oferite în dar bisericii Iancu Vechi-Mătăsari de un creştin din Bucureşti, Mihai Zidaru. Existența acestor sfinte moaște la biserica Iancu Vechi-Mătăsari este menționată în lucrarea istoricului Nicolae Iorga, Inscripții din bisericile României adnotate și publicate, București, 1905-1907.

***
Comunitatea parohială este formată din credincioși de toate vârstele și din toate categoriile socio- profesionale: profesori, medici, arhitecți, ingineri, avocați, economiști etc. din zona Piața Iancului și alte cartiere bucureștene. Familia parohială este vie, dinamica și deschisă tuturor celor care doresc să se integreze într-o atmosferă de rugăciune și să se implice voluntar în activități educaționale, social-filantropice, culturale etc.

Contact